tvorba software

Společnost ITcom.cz, s.r.o. poskytuje nejen kompletní služby v oblasti nasazení produktů od jiných SW dodavatelů, ale i tvorbu vlastních aplikací.

Pří tvorbě vlastních aplikací se společnost ITcom.cz, s.r.o. specializuje na tzv. individuální softwarové aplikace (IASW). IASW aplikace přesně odpovídají individuálním požadavkům a potřebám konkrétního zákazníka. Na rozdíl od tzv. typových softwarových aplikací, což jsou aplikace obecného charakteru, nabízející usnadnění nejčastěji prováděných úkolů v určité oblasti, IASW umožňuje z automatizovat a tím zefektivnit i zcela specifické aktivity plynoucí z rozdílných organizačních postupů a pravidel a také rozdílné firemní kultury každé společnosti.

Pro zajištění nejvyšší kvality dodávaných aplikací společnost ITcom.cz, s.r.o. používá standardní metodologie vývoje SW aplikací. V metodologii jsou zachyceny všechny fáze životního cyklu aplikace, od prvopočátečních studií proveditelnosti, až po ukončení provozu resp. migraci na aplikace vyšší verze.

Společnost ITcom.cz, s.r.o. není vázaná na žádnou konkrétní nebo proprietální technologii. Vždy se volí technologie, která nejlépe odpovídá potřebám zákazníka (resp. která je optimální vzhledem řešenému problému). Může se jednat o tzv. standalone aplikace, které se hodí zejména pro firmy s menším počtem počítačů nebo internetové/intranetové aplikace pro společnosti s rozsáhlejší počítačovou sítí.

Specifickým případem vlastních aplikací jsou webové stránky.

© itcom & pc-tech 1994 — 2007 info@itcom.cz | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS